Eesti infoturbe standardi portaal (edaspidi: E-ITS portaal) on veebipõhine rakendus Eesti infoturbestandardi sisu (standardi dokumentatsiooni ja etalonturbe kataloogide) publitseerimiseks.Veebikeskkonna https://eits.ria.ee/ eesmärk on võimaldada standardi rakendajale ligipääs aja- ja asjakohasele EITS standardile. Portaali veebikeskkonnas saab veebilehe külastaja:

sirvida ja alla laadida EITS dokumentatsiooni materjale;
anda tagasisidet Eesti infoturbe standardi sisudokumentidele;
teha ettepanekuid portaali kasutusmugavuse parendamiseks;
standardi rakendamisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda RIA poole.

EITS portaali haldaja, samuti standardi omanik ja uuendaja on Riigi Infosüsteemi Amet

E-ITS portaal